คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชร่วมคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.05.2564
8
0
แชร์
02
พ.ค.
2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เข้าร่วมคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และ เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง
ณ วัดบางบูชาชนาราม ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
1.ทางทีม สำนักงานควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ทีมศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชและทีมสอบสวนโรคอำเภอปากพนัง ร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และ เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2
2.ทีมสอบสวนโรคอำเภอปากพนัง ดำเนินการซักประวัติ สัมภาษณ์ ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ที่รับการตรวจคัดกรอง จำนวน 138 ราย
3.สำนักงานควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ให้ความอนุเคราะห์รถพระราชทาน ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 กับทาง ทีมศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ดำเนินการ Swab กลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 138 ราย ที่มีรายชื่อจากการค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากทีมสอบสวนโรคอำเภอปากพนัง
4.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน 14 วัน ปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ต่อไป
5.ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บขยะติดเชื้อ สถานที่ตรวจคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และ เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ณ วัดบางบูชาชนาราม ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน