คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย (Cisco Webex Meeting)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.05.2564
4
0
แชร์
02
พ.ค.
2564

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย (Cisco Webex Meeting)

วันที่ 30 เมษายน 2564? กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย (Cisco Webex Meeting) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็กให้ได้มาตรฐาน   ในการประชุมครั้งได้อธิบายถึงความสำคัญและการใช้โปรแกรมตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งประกอบด้วย

-มาตรฐานงานฝากครรภ์

-มาตรฐานงานห้องคลอด

มาตรฐานงานหลังคลอด

-มาตรฐาน NICU

-มาตรฐานงาน-คลินิกสุขภาพเด็กดี

-มาตรฐานชมรม 

อีกทั้งมีการตอบข้อสงสัยในการติดตั้ง  การใช้โปรแกรมเพื่อประเมินตนเองของโรงพยาบาลต่างๆ  และนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากทีมศูนย์อนามัย

  ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดภูเก็ต  รวมทั้งสิ้น 8  Users

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน