คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 เตรียมพร้อม ตึกCohort ward เพื่อรองรับผู้รับผู้รับบริการกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.05.2564
1
0
แชร์
11
พ.ค.
2564

เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) มีผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่11มีการติดเชื้อหลายราย

วันที่5/4/64 ทางแผนกผู้ป่วยในศูนย์อนามัยที่11 ได้มีการเตรียมพร้อม ตึกCohort ward เพื่อรองรับผู้รับผู้รับบริการ
1.มีการสำรองเตียงจำนวน 8 ห้อง 16 เตียง ไว้รองรับผู้ป่วยในพื้นที่7 รพสต ถ้าผลตรวจ swab positive และเป็น case mild symptoms
2 มีการแยก nurse stationออกมาจากพื้นที่ผู้ป่วย มีระบบกล้องวงจรปิดสำหรับติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยในCohort ward
3 มีระบบสื่อสารด้วยเสียงแบบ2ทิศทาง
Intercomติดตั้งในnurse station สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในcohort ward
4 จัดระบบเส้นทางการสัญจร nurse station และ cohort ward ให้ชัดเจน
5 มีห้องสวมใส่ชุด PPE มีป้ายขั้นตอนการใส่ มีกระจกให้ดูตรวจสอบความเรียบร้อยของการแต่งกาย
6 มีห้องถอดชุด PPE ที่ปนเปื้อน มีป้ายขั้นตอนการถอด มีกระจกให้ดูตรวจสอบความเรียบร้อยของการถอดโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ
7 ประตูทางเข้าออกในพื้นทีมีระบบล็อคป้องกันแยกระหว่าง nurse stationและ cohort ward รวมไปถึงหลังห้องผู้ป่วยมีการกั้นปิด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และสามารถควบคุมการเข้าออกของผู้ป่วย
8 มีช่องทางรับส่งอาหารและโรงครัวบรรจุอาหารแบบsingle use
9 มีห้องน้ำ มีอ่างล้างมืออุปกรณ์การทำความสะอาดต่างๆแยกเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น และภายในห้องน้ำมีการระบายอากาศที่เหมาะสม แสงสว่างเพียงพอ
10 มีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยทุกคน มีน้ำยาล้างมือ ไว้ประจำทุกห้อง
11 มูลฝอยในห้องผู้ป่วย ห้องน้ำและอุปกรณ์PPE ทั้งหมดถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อได้กำจัดตามแนวทางการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
12 อบรมพยาบาล คนงาน ในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลัก Isolation precautionsและปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
13 มีการจัดปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันไว้ประจำห้อง
14 มีการจัดตารางเวรพยาบาลคนงานเพื่อมาปฏิบัติงานตึกcohort ward

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน