คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ( Blue Book Application) และการขับเคลื่อนงาน Long term Care

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.05.2564
5
0
แชร์
11
พ.ค.
2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมวัยสูงอายุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Vidio Conferenc ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ( Blue Book Application) และการขับเคลื่อนงาน Long term Care ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC -19)ระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ( Blue Book Application) และการขับเคลื่อนงาน Long term Care มีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน