คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรมราชประชุมการดำเนินการวัคซีนโควิดสำหรับภาคประชาชน ในพื้นที่บริการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.05.2564
2
0
แชร์
11
พ.ค.
2564

วันที่ 7 พฤษภาคม กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมกับผอ.รพสต.ในพื้นที่บริการทั้ง 7 รพสต. เข้าร่วมประชุมการดำเนินการวัคซีนโควิดสำหรับภาคประชาชน ณ ห้องประชุมสิริธรรม1 ศูนย์อนามัยที่ 11
เนื้อหาการประชุม
1.การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่11 และเจ้าที่ประจำรพสต. การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและมีกลุ่มโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่
1.กลุ่มโรคมะเร็ง
2.กลุ่มโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 3.กลุ่มโรคระบบประสาท
4.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 5.กลุ่มโรคไตเรื้อรัง
6.กลุ่มโรคเบาหวาน
7.กลุ่มโรคอ้วน
ในการลงทะเบียน "หมอพร้อม" ให้ครอบคลุมมากที่สุด
2.แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถลงได้เอง
3.กำหนดดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สถานที่ ศูนย์อนามัยที่ 11

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน