คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแนวทางการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ที่ติดเชื้อ COVID -19 ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.06.2564
4
0
แชร์
07
มิถุนายน
2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแนวทางการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ที่ติดเชื้อ COVID -19 ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ. ห้องประชุมอนามัยแม่และเด็ก อาคาร 7 ชั้น 2 กรมอนามัย ผ่าน VDO conference ซึ่งมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดี กรมอนามัยเป็นประธาน
ประเด็น
1.สถานการณ์ COVID-19
2.การปฏิบัติมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
3.แนวทางการดูแลผู้สูงอายุและคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ COVID -19

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน