คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 เตรียมสถานที่ในการให้บริการการฉีดวัคซีน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
12
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ทำให้รัฐบาลมีนโยบายเร่งฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานสาธารณสุขหนึ่ง ที่ต้องรับผิดชอบฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเบื้องต้น เพื่อมารับบริการฉีดวัคซีนที่ ศูนย์อนามัยที่ 11 แล้ว ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 นี้ เดือนละ ประมาณ 2,000 คน
เพื่อเตรียมสถานที่ในการรองรับกิจกรรมการฉีดวัคซีน ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ คือ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และ เทศบาลตำบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 60 คน ร่วมใจกัน ระดมกำลัง ทำความสะอาด ขัดพื้น เช็ดกระจก อาคารพุทธรักษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพุทธรักษา ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน