คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ ทต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
4
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม และ รพ.คีรีรัฐนิคม เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ ทต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งสุ่มประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน น้ำบริโภคครัวเรือน และตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำบริโภคของประชาชน รวมทั้งแนะนำและประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) แก่ประชาชนทั่วไป
>>ในการนี้ทีมผู้บริหารเทศบาลนำโดย คุณจินตนา เอี่ยมน้อย และ คุณเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรี และน.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง ปลัดเทศบาล ได้ร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค การเก็บตัวอย่างน้ำฯเพื่อส่งตรวจ และการดูแลสุขลักษณะของตู้น้ำหยอดเหรียญ ร่วมด้วย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน