คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชโดยกลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.07.2564
4
0
แชร์
21
กรกฎาคม
2564

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เนื้อหาการประชุม
1.ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2565 โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู่อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2 .แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services:YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์โดยใช้การนำเสนอผลการดำเนินงาน
-ศูนย์อนามัยที่ 1-12
-สถาบันสุขภาวะเขตเมือง
-สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ศูนย์อนามัยละ 10นาที
3.แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services:YFHS)และการประเมินรับรองโดย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
4.แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนิงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการประเมินรับรอง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน