คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประชุม กึ่งปฏิบัติการการจัดระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS ) 

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.07.2564
0
0
แชร์
22
กรกฎาคม
2564

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2564 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประชุม กึ่งปฏิบัติการการจัดระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS )  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อทบทวนพัฒนาต่อยอดในระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 29 คน ประกอบด้วย รพ.สต. ต่างๆ อปท. คุณครู อสม. โรงพยาบาล ตัวแทนกลุ่ม M Moon โดยวิทยากรจากมูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ออกแบบกิจกรรม ในการร่วมคิดวิเคราะห์

โรงพยาบาลลานสกา พัฒนาคุณภาพเชิงระบบโดยการประเมินซ้ำตามมาตรฐาน ในปี 2564  สู่ระดับดีเด่น โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รางวัลโล่ 1 ใน 3 โรงพยาบาล ระดับประเทศ  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ นายแพทย์พลลภัตม์ เสถียรแพทย์ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น                                      แพทย์หญิงเข็มทรวง สว่างวรชาติ   นางสดชื่น กองผล พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบหลักและ ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลลานสกา ภาคีเครือข่าย  อำเภอลานสกา

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน