คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.07.2564
2
0
แชร์
22
กรกฎาคม
2564

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ2564  ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting เพื่อสร้างความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งทางด้านวิชาการและด้านบริการให้มีศักยภาพ   จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ ภายใต้นโยบายการวางแผนการดำเนินงานจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Tessting โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมจำนวน 5 ท่าน

ละเอียดการประชุมได้ดังนี้
ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณ 2300 ราย การติดเชื้อHPV เป็นสาเหตุสำคัญที่มำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งไวรัส HPV มีอยู่มากกว่า 200 สายพันธุ์ และมีประมาณ 14 สายพันธุ์เสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรค เชื้อไวรัสสายพันธุ์ 16 และ 18 เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 70 ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงทั่วโลก
Preventing Cerical Cancer
1.screening : papsmear or VIA
: HPV DNA Test
2.vaccination against HPV* HPV DNA Testing **
-เป็นเทคนิคด้านชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาตัวเชื้อHPVสายพันธุ์ก่อมะเร็งบริเวณปากมดลูกและผนังช่องคลอด
-ช่วยค้นหาและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะก่อนการเป็นมะเร็ง
-การเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกจะต้องเก็บตัวอย่างเซลล์เยื่อบุผิวจากบริเวณปากมดลูกและช่องคลอดด้านใน( Endocervix)
**ข้อจำกัดและข้อควรระวังสำหรับเก็บตัวอย่าง**
1.ต้องไม่มีการตรวจภายในมาก่อน(ภายใน 24 ชั่วโมง)เพราะอาจมีสารหรือยาปนเปื้อนอยู่
2.ต้องไม่มีการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด ครีมหรือยา ที่ใช้ทางช่องคลอดอื่นๆอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
3.ห้ามล้างหรือทำความสะอาดในช่องคลอดภายใน 48 ชั่วโมงก่อนมาตรวจเพราะอาจไม่มีเซลล์เหลือให้ตรวจ
4.งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนมารับบริการตรวจ 48 ชั่วโมง
5.ไม่ควรตรวจหากมีประจำเดือน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน