คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดการประชุมการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต PLUS เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 “กองทุนสุขภาพตำบล พลังการมีส่วนร่วม ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
0
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

งานทันตสาธารณสุข ร่วมกับงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดการประชุม การขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต PLUS เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565
“กองทุนสุขภาพตำบล พลังการมีส่วนร่วม ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Cisco Webex
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อภิชาต รอดสม รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุณธงชัย สิทธิยุโณ รักษาการผู้อำนวยการ และ แพทย์หญิงวรลักษณ์ คิรินทร์นนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และ ภาคีเครือข่าย องค์กรปกครอง รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานในสถานบริการเด็กปฐมวัย ทั้ง 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมการประชุม 200 user
การประชุม ครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย
>> สถานการณ์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 11
โดย แพทย์หญิงวรลักษณ์ คิรินทร์นนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11
>> การสนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP ในงานอนามัยแม่และเด็ก
โดย นายบุญฤทธิ์ ล้วนศิริ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
>> การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการ ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก แบบมีส่วนร่วม
โดย นายเชาวลิต ลิบน้อย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
>> แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย
โดย ทันตแพทย์ศศิธร บัณฑิตมหากุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 11
พร้อมแนะนำ ให้หญิงตั้งครรภ์ ลงทะเบียน ผ่านช่องทาง https://forms.gle/9wZhq6RiRBtM3fN5A
เพื่อให้ทีมทันตบุคลากร และ เจ้าหน้าทีสาธารณสุข วางแผนดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ต่อไป
รวมทั้ง แนะนำ 3 เกลอ ที่จะช่วย ดูแลสุขภาพช่องปาก ของเด็กๆ
เกลอที่ 1 : เลขาแจ้งเตือนพบหมอฟัน
https://forms.gle/d8yjq3HcFNSa45w18

เกลอที่ 2 : Chatbot 21 วันฟันดี
m.me/21daysgoodteeth

เกลอที่ 3 : คุณหมอฟันน้ำนม
https://lin.ee/RgJGkc1

ภาพ/ข่าว:งานทันตสาธารณสุข

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน