คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุม หารือพัฒนารายงานสุขภาพช่องปากในระบบ Health Data Center (HDC)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
0
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้แทนงานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมการประชุม หารือพัฒนารายงานสุขภาพช่องปากในระบบ Health Data Center (HDC) ที่ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยประชุมทางไกล ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีผู้แทนจาก กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และ คณะทำงานที่เป็นผู้แทน จาก โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ศูนย์อนามัย รวมทั้งสิ้น 10 คน
ที่ประชุม ร่วมกันทบทวน Template รายงานสุขภาพช่องปากใน HDC และ เขียนรายงาน Template รายงานสุขภาพช่องปากใน HDC เพื่อให้ มี Template ในรายงานทุกตัว
ที่ประชุม มอบหมาย ให้ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยจัดทำข้อเสนอทะเบียนข้อมูลรายบุคคล ของ Data Exchange ใน HDC ในกลุ่มผู้สูงอายุ และให้ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดทำข้อเสนอทะเบียนข้อมูลรายบุคคล ของ Data Exchange ใน HDC ในกลุ่ม เด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอที่ประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ภาพ/ข่าว:งานทันตสาธารณสุข 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน