คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนในการฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัส Corona 2019 โดยฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.10.2564
4
0
แชร์
13
ตุลาคม
2564

ศูนย์อนามัยที่ 11 ให้บริการฉีดวัคซีนในการฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัส Corona 2019 โดยฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 1 ให้แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี ณ ห้องประชุมพุธรักษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียน วอศ.นศ.ปวช.2  2.โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ผู้รับบริการทั้งหมด 948  คน 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน