คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ให้กลุ่มเสี่ยงผู้ประกอบการตลาด ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการโรงแรม/รีสอร์ท ในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.10.2564
2
0
แชร์
18
ตุลาคม
2564

 

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลขนอม เทศบาลตำบลขนอม และสมาคมท่องเที่ยวอำเภอขนอม ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ให้กลุ่มเสี่ยงผู้ประกอบการตลาด ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการโรงแรม/รีสอร์ท ในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลขนอมและชลนภารีสอร์ท จำนวนทั้งสิ้น 632 ชุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการตรวจด้วยตัวเอง การอ่านผลชุดตรวจ ATK การบันทึกผล และการปฏิบัติตัวเมื่อทราบผลตรวจ ผ่าน Application “เป๋าตัง” ตามแนวทางการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อให้ผู้ประกอบการและพนักงานสามารถใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเองอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการ เป็นการยกระดับสถานประกอบการปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-19 ตามมาตรการ COVID Free Setting พร้อมทั้งมอบสิ่งสนับสนุนป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่ 11

ภาพ/ข่าว: กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน