คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการกรณีไม่มีใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.10.2564
0
0
แชร์
20
ตุลาคม
2564

 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
1. สอบถามข้อมูลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีเทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
3. สถานประกอบการดังกล่าวเป็นของนางสาวจันทร์จิรา มูสิแดง เลี้ยงสุกรจำนวน 13 ตัว มีประชาชนบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากการประกอบการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุรำคาญ พบว่าประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อผู้ประกอบการดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบคำขอ ปรากฏ คำขอไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเนื้อหารูปแบบของคำขอ ไม่ระบบุจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างแผนผังบริเวณสถานประกอบการ ขนาดพื้นที่การประกอบการ ไม่มีรายละเอียดการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขอก่อนการพิจารณาใบอนุญาต ไม่มีแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงแจ้งให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม แต่ผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นภายในกำหนด จึงคืนคำขอแก่ผู้อุทธรณ์ และออกคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการกรณีไม่มีใบอนุญาต ณ วันที่ลงตรวจสอบ ผู้ประกอบการได้ยื่นขอใบอนุญาตใหม่แล้ว และได้รับใบอนุญาตควบคุมอาคารเรียบร้อยแล้ว
4.ด้านสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะ
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร แม่พันธ์ เพื่อผสมพันธุ์และขายลูกหมู มีโรงเรือนถาวรเป็นระบบเปิด การกำจัดของเสีย น้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างสิ่งปฏิกูลจากโรงเรือนผ่านการลำรางของโรงเรือนลงสู่บ่อพักน้ำอาศัยการบำบัดโดยธรรมชาติบำบัด ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และไม่มีการยกขอบบ่อมีโอกาสที่จะไหลออกสู่พื้นที่ใกล้เคียง ประเด็นที่มีผลกระทบกับประชาชนใกล้เคียงคือประเด็นเรื่องกลิ่นเหม็น และน้ำเสีย
5. สอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 13 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนทั้ง 13 หลังคาเรือน

ภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน