คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มส่งเสริมพัฒนาอนามัยวัยรุ่น ร่วมการเสวนาออนไลน์ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายใหม่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.10.2564
0
0
แชร์
21
ตุลาคม
2564

จัดโดยสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ประธานและดำเนินการโดยนายแพทย์เรืองกิตติ์ ศิริกาญจกูล นายกสมาคมอาสา RSA
กล่าวที่มาที่ไปของสมาคม การจัดตั้ง บทบาทหน้าที่ของสมาคมอาสา ARSA ( Association for RSA Development ) โดยการสนับสนุนของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และกล่าวแสดงความยินดีต่อแพทย์เครือข่าย RSA
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 ท่าน
1.นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
2.นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
และนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ แนวทางการสนับสนุนการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายใหม่ ความก้าวหน้า ประกาศกระทรวงตามมาตรา 305 ( 5 )
ได้มีการดำเนินการและรอประกาศกระทรวงในเดือนตุลาคม 2564 และการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาทักษะ การให้บริการคำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทางสำนักฯ ได้พัฒนา
ศักยภาพทีมให้คำปรึกษาทางเลือกแก่เจ้าหน้าที่สายด่วน 1663 ไปแล้ว เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 และการสนับสนุนยา Cytotec ในกรณีที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ โดยได้ประสานกับบริษัท Pfizer
ในการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกให้แก่เครือข่ายเป็นบทบาทหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่จะดำเนินการ ในต้นปี 2565
ตัวแทนผู้ประสานภาค รวมทั้งตัวแทนแพทย์อาสา RSA โรงพยาบาลต่างๆ ได้ให้มุมมองในการดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยต่อไป ว่าเราจะมีการพัฒนาหรือสนับสนุนทางด้านแนวทางการปฏิบัติ เอกสารแนะนำ
ระบบข้อมูล ต่างๆ ที่สามารถเป็น Evidence ในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงงานต่อไป และแพทย์เครือข่ายหลายๆท่าน ที่ดำเนินการยุติไม่ใช่เพราะกฎหมายบังคับ แต่เป็นการช่วยเหลือผู้รับบริการ แต่กฎหมายใหม่อาจจะเป็นแนวทางที่สะดวกใจสำหรับแพทย์รุ่นใหม่ที่สนใจและมีทัศนคติที่ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ในฐานะที่ดูแลจังหวัดจะยังคงพัฒนาและสนับสนุนเครือข่าย RSA ต่อไป
ตัวแทนสายด่วน 1663 นางสาวเอมอร คงศรี ให้ข้อคิดเห็น ในสถานการณ์โควิด 2019 ในระบบการบริหารจัดการบริการยุติแบบ Telemedicine เป็นสิ่งจำเป็น เพราะการเดินทางไปรับบริการข้ามจังหวัดก็ยาก
เตียงในการให้บริการก้แทบจะไม่มี เพราะฉะนั้น ควรจะสื่อสารให้ทราบหรือมีความเข้าใจในการให้บริการยุติแบบ Telemedicine ให้เครือข่ายมีความเข้าใจ และยังเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการหาโรงพยาบาลปลายทาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน