คุณกำลังมองหาอะไร?

ระเมินมาตรฐานงานแม่และเด็กและติดตามเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.08.2565
1
0
แชร์
04
สิงหาคม
2565

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช  ประเมินมาตรฐานงานแม่และเด็กและติดตามเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 เชิงรุก ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สถานที่ตรวจติดตาม ห้องคลอด แผนกบำบัดทารกแรกเกิด หลังคลอด ร้านค้าในโรงพยาบาล และสหกรณ์ร้านค้า
* ไม่พบการละเมิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่มีความรู้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี
*โรงพยาบาลไม่รับบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
*ไม่มีโปสเตอร์หรือสิ่งที่สนับสนุนการให้อาหารสำหรับทารกและเด็ก ขวดนม หัวนมหลอก
*โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้แจก giff pack ที่มีอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ขวดนม หรือหัวนมแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่และครอบครัวของทารกและเด็กเล็ก ขวดนม หรือหัวนมแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวของทารกและเด็กเล็ก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน