คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๕

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.08.2565
0
0
แชร์
04
สิงหาคม
2565

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาะและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๕ ณ.ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล( Web conference ) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติการกรมอนามัยและถ่ายทอดค่าเป้าหมายระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนถูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีเป็นประธาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน