คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิกาญจบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.08.2565
1
0
แชร์
05
สิงหาคม
2565

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิกาญจบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลพรหมโลก อ. พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ทางหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้มีมาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยยึดหลัก D-M-H-T-T ตลอดการให้บริการ มีการตรวจคัดกรองโควิด ATK แก่ผู้รับบริการร้อยเปอร์เซนต์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด และได้รับการคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ให้บริการในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
ผู้มาร่วมงาน จำนวน 242 ราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน