คุณกำลังมองหาอะไร?

ระเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม สถานพินิจจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.08.2565
4
0
แชร์
05
สิงหาคม
2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรมพินิจ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดย อาจารย์ แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  ลงพื้นประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม สถานพินิจจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพงษ์พนา ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 นางเพ็ญพร วงศาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดนครศรีฯ นายแพทย์กมล พฤกษ์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ และทีม นักวิชาชีพ สถานพินิจให้การต้อนรับ
โดยได้ พบปะเด็ก ๆ และ เจ้าหน้าที่ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน 

ผลการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ผ่านมาตรฐาน ระดับดีมาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน