คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

วิทยากรและทำกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.01.2566
2
0
แชร์
25
มกราคม
2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน โดย ดร.วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และทำกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุเฉลี่ย ประมาณ 80 ปี ณ อาคารกองสวัสดิการสังคม (ทุ่งท่าลาด) โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย และทำกิจกรรม รูปแบบ Active Learning ได้รับความร่วมมือจากผู้จัดและนักเรียนผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน