คุณกำลังมองหาอะไร?

ยี่ยมบ้านเสริมพลังบูรณาการภาคีเครือข่ายศูนย์อนามัยที่11 ในโครงการ”ปิ่นโตสุขภาพสู่ชุมชน คนในครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่เขตบริการศูนย์อนามัยที่11”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.01.2566
3
0
แชร์
25
มกราคม
2566

วันที่ 24 มกราคม 2566
ทีมเยี่ยมบ้านเสริมพลังบูรณาการภาคีเครือข่ายศูนย์อนามัยที่11 ในโครงการ"ปิ่นโตสุขภาพสู่ชุมชน คนในครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่เขตบริการศูนย์อนามัยที่11"
นำทีมโดยทีมชุมชน งานENV งานผู้ป่วยใน พร้อมด้วย จนท. รพ.สต. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมาติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านวัดลาว โดยทำกิจกรรม ดังนี้
-ให้ความรู้ญาติ อาสาสมัครสาธารณสุขในการฟื้นฟูผู้ป่วยเพื่อลดความพิการ
-ประเมินสุขภาพคนในครอบครัวและให้ความรู้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
-การใช้ยาในผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวที่จำเป็น
-การกำจัดขยะมูลฝอยและการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและโรคติดเชื้ออื่นๆ
-แนะนำ โปรแกรมโภขนาการอัจฉริยะ Food 4 Health ให้กับ อสม.แกนนำบุคคลในครอบครัวเพื่อประเมินตนเองในรับประทานอาหารตามธงโภชนาการ
-มอบชุดเยี่ยมบ้านจากศอ11. ชมรมผู้สูงอายุศอ.11 รพ.สต.และท้องถิ่น
พื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน