คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติรอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดพังงา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.03.2566
2
0
แชร์
16
มีนาคม
2566

ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติรอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดพังงา

            นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นำทีมคณะผู้นิเทศศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติรอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566  โดยในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นการนิเทศผู้รับผิดชอบงานในแต่ละประเด็น โดยศูนย์อนามัยที่ 11 รับผิดชอบในประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ และ ประเด็นที่ 5  ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ (มะเร็งช่องปาก) รวมทั้งติดตามงานในโครงการพระราชดำริ : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เยี่ยมชมการดำเนินงานการแพทย์ทางทะเล TeleHealth ชุมชนมอแกน ศสมช.หมู่เกาะสุรินทร์ ทีมหน่วยแพทย์/พยาบาล ประจำ อุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ และ รพ.สต.เกาะพระทอง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วย นายแพทย์ธนิต เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และคณะผู้บริหาร ผู้นิเทศจากรมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน โดยนายแพทย์วิเศษ กำลัง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทั่วไป และผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับจังหวัด และทีมผู้นิเทศนำเสนอผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน

 

ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นในจังหวัดพังงา คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์ ที่เป็นจุดแข็ง

และการพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล ที่เป็นจุดเด่น รวมถึงการขับเคลื่อนงาน การแพทย์ทางไกล  (Telemedicine) ที่ดำเนินการได้ทุกโรงพยาบาล และมีการใช้งานสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเหมาะกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีเกาะน้อยใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีนักเที่ยว รวมถึงประชาชน ที่จำเป็นต้องใช้บริการจำนวนมาก แม้จะมีข้อจำกัดของสัญญาณในการให้บริการทางไกลในบางจุดของเกาะ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยคม ซึ่งผู้ให้บริการด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมครบวงจร และจัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในพื้นที่ห่างไกล มาใช้เพิ่มเติม แต่เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมมีข้อจำกัดด้านเทคนิคที่แตกต่างจากระบบอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดิน จึงอยู่ในระหว่างการ ปรับจูนระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้รองรับบริการของ “หมอรู้จักคุณ” เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่หมู่เกาะสุรินทร์สามารถใช้งานระบบได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะมีแผนการทดสอบระบบ VDO Conference โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต จากดาวเทียม ในเร็วๆ นี้ และ หากได้ผลดี บริษัท ไทยคม มีแผนจะนำระบบการแพทย์ทางไกลนี้ ไปนำเสนอ เพื่อใช้งานในพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ และไม่ค่อยมีสัญญาณ เช่น จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ต่อไปด้วย ยิ่งกว่านั้น จังหวัดพังงา ยังเป็นพื้นที่หนึ่งใน เขตสุขภาพที่ 11 ที่กำลังจะเริ่มมีการทดสอบการใช้โดรนเพื่อส่งยาและเวชภัณฑ์ ใน 2 เส้นทาง คือ รพศ.วชิระ – รพ.สต. พรุใน เกาะยาว และ รพ.เกาะสมุย - รพ.เกาะพะงัน จึงมีการพัฒนานำระบบ teleconference ร่วมกับกล้องโดรน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ทางไกลพร้อมกับการใช้โดรน เป็นการต่อยอดการให้บริการไปยังพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการ Telemedicine ได้อย่างทั่วถึงต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน