คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน

ประกาศแผนรถพยาบาล-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ Auto CPR จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเครื่องนวดหัวใจ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม

ประกาศแผนปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 20

10005000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

2563-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศูนย์อนามัยที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ลู่วิ่งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ลู่วิ่งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย