คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดประเมินการทรงตัวและความสมมาตรพร้อมโปรแกรมฝึก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชุดประเมินการทรงตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา และดาดฟ้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับปรุงหลังคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อเครื่องช่วยในการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อเครื่องช่วยในการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารที่สแกน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์ฯ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผน1-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์ฯ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพรแผนจัดเช่าเครื่องแปงสัญญาณภาพฯ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนรถพยาบาล-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ Auto CPR จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเครื่องนวดหัวใจ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 20

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10005000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย