คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผ่นจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปลี่ยนแปลงแผน-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนปรับปรุงระบบระบายอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงคลินิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
183772.jpg
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดประเมินการทรงตัวและความสมมาตรพร้อมโปรแกรมฝึก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชุดประเมินการทรงตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา และดาดฟ้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับปรุงหลังคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อเครื่องช่วยในการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศเผยแพร่แผ่นการจัดซื้อเครื่องช่วยในการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารที่สแกน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์ฯ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผน1-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์ฯ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพรแผนจัดเช่าเครื่องแปงสัญญาณภาพฯ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนรถพยาบาล-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ Auto CPR จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเครื่องนวดหัวใจ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย