คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแทพย์ (งบค่าเสื่อม ) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบค่าเสื่อมปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมารณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เงินบำรุง ปี 2566 (วัสดุและครุภัณฑ์).pdf
ขนาดไฟล์ 5.65 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบงบทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบลงทุนเหลือจ่าย 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบลงทุนปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างก่อสร้างกำแพง-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เช่าระบบเอกเรย์-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผ่นจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปลี่ยนแปลงแผน-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศแผนปรับปรุงระบบระบายอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงคลินิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
183772.jpg
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดประเมินการทรงตัวและความสมมาตรพร้อมโปรแกรมฝึก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชุดประเมินการทรงตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา และดาดฟ้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับปรุงหลังคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย