คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทําไวนิลจํานวน ๔ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
P120-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําไวนิลจํานวน ๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP121-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์จํานวน ๓ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
P120-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์จํานวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP120-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๒๕ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
P119-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๒๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP119-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คจํานวน ๑ ตัว

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คจํานวน ๑ ตัว

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
P118-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คจํานวน ๑ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP118-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
45-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
L45-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๒ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
44-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย