คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สาระสำคัญในสัญญาจ้างติดต้้งสายใยแก้วนำแสงและระบบเครื่อข่ายไร้สาย

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
5680000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ คำแนะนำก่อนและหลังการฉีดวัคซีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p179-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ คำแนะนำก่อนและหลังการฉีดวัคซีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP179-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๐ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p178-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๐ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP178-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p175-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP175-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำฉากกั้น จำนวน ๖ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p174-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำฉากกั้น จำนวน ๖ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP174-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p173-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP173-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p171-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย