คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
370000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
37000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่องตามโครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
192000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ตามโครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
19200.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาชุดบำบัดอากาศและเปลี่ยนถ่ายเทอากาศ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
288900.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ต่ำกว่า 5000 ไตรมาศที่3 เดือน เม.ย 64 - มิ.ย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำคลิปวิดีโอชุดความรู้สตรีและเด็กจำนวน ๒ เรื่อง

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p211-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปวิดีโอชุดความรู้สตรีและเด็กจำนวน ๒ เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP211-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๒ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p310-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP210-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๒ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p209-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP209-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย