คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

23.09.2563
14
0
แชร์
โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวองค์รวมและแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวระหว่างและหลังสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ”เที่ยวทั่วไท

โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวองค์รวมและแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวระหว่างและหลังสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ”เที่ยวทั่วไทย รวมใจชาติ ” เต็มจอ(30/8/2563)

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง