คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมติดตามผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนพฤษภาคม 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนพฤษภาคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนเมษายน 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามผลดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนเมษายน 2567
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๗-๒๕๖๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด กพร. ประจำเดือนเมษายน66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด กพร. ประจำเดือนมีนาคม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย