คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน (กลุ่มงานโรงพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2561

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน (กลุ่มงานโรงพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจกลุ่มวัย) จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจกลุ่มวัย) จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาด้านการบริหารยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

sarot.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด ประจำปีงบประมาณ 2561

จ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและให้บริการห้องประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

sa.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2561

1111111111111112.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ

1111111111.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

050666666666666.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย