คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคากลางราวกันตกสแตนเลสทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางราวกันตกสแตนเลสทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์อนามัยที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องซักสลัดผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศราคากลางเครื่องซักสลัดผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศราคากลางเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 ราย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 ราย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
051025601.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05102560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศราคากลางจ้างทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน (กลุ่มงานโรงพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน (กลุ่มงานโรงพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจกลุ่มวัย) จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจกลุ่มวัย) จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย