คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP171-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๓ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p170-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
PP170-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อหินเกล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
12500.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
56800.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
172-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดแคบซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
160000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 2 ตู้

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
16985000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
P130-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
p130-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
P129-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย