คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
P01-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p01-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาส 4/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แนบท้าย ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระในสัญญาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7200001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซออกซิเจน ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2000001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซออกซิเจน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
200000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ต่ำกว่า 5000 ไตรมาศที่4 เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สาระสำคัญในสัญญษจ้างซ่อมพัดลมโคจร

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
52000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมโคจร จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5200.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ต่ำกว่า 5000 ไตรมาศที่4 เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย