คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศรับสมัครงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายชื่อผู้ผ่ารการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวันที่ เวลา และระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สมัครรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศคัดสรรพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 466 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล พนักงานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักทรพยากรบุคคล และพนักงานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำหน่งพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เลื่อนวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และพนักงานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเลื่อนสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักทรพยากรบุคคล และพนักงานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 11 เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย