คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศรับสมัครงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน พ.ค.63

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบทดลองประจำเดือน พ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น.

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการบริหารแผนงานโครงการ ประจำปีงบ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการบริหารแผนงานโครงการ ประจำปีงบ 2563.zip
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 พ.ค. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รบจ.1 วันที่ 15 พ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2563 (6 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน พค. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน พค. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน เมย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ ประจำเดือน เมย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย