คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศรับสมัครงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ 15 กย.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวโหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน ส.ค.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวโหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวโหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ 15 กค.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวโหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรพนักงานราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ 15 มิย.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย