คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข่าวประกวดราคา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงหลังคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอซเรย์ฯ ประจำงบประมาณ 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงพร้อมรั้ว คสล. ด้วยวิธีประกาดราาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาเครื่องแปลงสัญญาณ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบปรับปรุงคลินิกทันตกรรม-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการคำนวนราคากลาง ปร.4 5 และ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศระบบแรับอากาศและระบายอากาศ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและพื้นดาดฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบรูปและขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบอากาศ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเครื่องมือช่วยให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาดราคซื้อชุดประเมินการทรงตัวและความสมมาตรพร้อมโปรแกรมฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาชุดประเมินการทรงตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 4.85 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.14 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 5.67 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย