คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข่าวประกวดราคา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพรัอมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ราคากลาง บก06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งพลังแสงอาทิตย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงหลังคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารรักษาพยาบาล (อาคารผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอซเรย์ฯ ประจำงบประมาณ 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงพร้อมรั้ว คสล. ด้วยวิธีประกาดราาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาเครื่องแปลงสัญญาณ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบปรับปรุงคลินิกทันตกรรม-001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการคำนวนราคากลาง ปร.4 5 และ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศระบบแรับอากาศและระบายอากาศ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและพื้นดาดฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายอากาศคลินิกทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบรูปและขอบเขตงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบอากาศ-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเครื่องมือช่วยให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาดราคซื้อชุดประเมินการทรงตัวและความสมมาตรพร้อมโปรแกรมฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาชุดประเมินการทรงตัว.pdf
ขนาดไฟล์ 4.85 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.14 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย