คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคากลางเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ

051025601.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ

05102560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางจ้างทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลางจ้างทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน (กลุ่มงานโรงพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2561

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน (กลุ่มงานโรงพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจกลุ่มวัย) จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจกลุ่มวัย) จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำสวนและดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาด้านการบริหารยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

sarot.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด ประจำปีงบประมาณ 2561

จ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและให้บริการห้องประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

sa.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย