คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคากลางซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนเลขที่ นข 4592 นศ

07122558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

computer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่า Internet ความเร็วสูง

Internet.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง การแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ชุด

p150958.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางตู้ป้องกันการแพร่กระจายของไอระเหยสารเคมี

260625581.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องบริหารกล้ามเนื้อตา

p210558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ

p120258.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

p130158-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)

x-ray18_08_57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

p040857.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า

Bad.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย