คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)

x-ray18_08_57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

p040857.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า

Bad.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องตรวจการได้ยิน

AEO10_7_57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

p210557_center.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p210557_center.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

computer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

monitor.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการ สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

paper.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการ เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

xray_digital.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

p110457.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย