คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
d13-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
D12-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
d12-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
D11-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
d11-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมล้างตลาดทั่วไป ขับไล่ Covid ๑๙ ภายใต้โครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนและสุขาภิบาลสถานประกอบการ รองรับการระบาด Covid ๑๙ ของกิจกรรม ๒.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายถือพร้อมด้ามจับ โครงการล้างตลาดทั่วไป ขับไล่ covid ๑๙

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างทำป้ายไวนิล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายถือพร้อมด้ามจับ โครงการล้างตลาดทั่วไป ขับไล่ covid ๑๙ ภายใต้โครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนและสุขาภิบาลสถานประกอบการรองรับการระบาด covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
168000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญทางสัญญาซื้อสบู่เหลว ขนาด 500 มล จำนวน 100 ขวด

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
98-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลว ขนาด 500 มล จำนวน 100 ขวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
98-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญทางสัญญาซื้อคลอรีนผง 65% จำนวน 170 ขวด

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
96-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ คลอรีนผง 65% ขนาด 450 กรัม จำนวน 170 ขวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
96-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย