คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธและเช่าอุปกรณ์จัดบูธนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
217-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน ๕๖ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PP204-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
35100-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน ๖ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p210-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน ๖ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PP210-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๓๐ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p205-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๓๐ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PP5-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน ๕๖ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p207-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๓ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p207-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๓ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PP207-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๗ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p206-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวน ๗ รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PP206-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย