คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน -ผลการเบิก โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12_2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11_-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10_-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการศอ 11ปี 60

รายงานผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 15 กพ.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน 150260.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงานโครงการงบประมาณ ปี 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 15 กค.59

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
150759.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 15 มิย.59

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
150659.xls.rar
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย