คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน -ผลการเบิก โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ 15 เมย.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือภาษาไทย สร้างเสริมความเข้าใจฯ 03122019.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
150460.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือภาษามลายู เตรียมความพร้อมก่อนสมรส 031.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
finance.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือภาษาไทย เตรียมความพร้อมก่อนสมรส 12112019.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
budget130360.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12_2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11_-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10_-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการศอ 11ปี 60

รายงานผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 15 กพ.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน 150260.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงานโครงการงบประมาณ ปี 2559

รายงานผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 15 กค.59

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
150759.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 15 มิย.59

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
150659.xls.rar
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย