คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคากลางเครื่อง x-ray

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
x-ray21.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศสอบราคาเครื่อง HCT

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HCT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
BP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องดึงคอและหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
back.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่อง NST

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
nst.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยาง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14032559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07032559-ultrasond1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนเลขที่ นข 4592 นศ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07122558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
computer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่า Internet ความเร็วสูง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Internet.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง การแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ชุด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p150958.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางตู้ป้องกันการแพร่กระจายของไอระเหยสารเคมี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
260625581.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย